SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Róbert Buza – vedúci strediska správy majetku