SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

Prenájom nebytových priestorov

Výrobno-skladový a administratívny areál sa nachádza v Bratislave na Pluhovej u. č. 49. Lokalita je dobre prístupná hromadnou aj individuálnou dopravou.

Dátum aktualizácie: 20.1.2021