SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

Prenájom nebytových priestorov

Výrobno-skladový a administratívny komplex sa nachádza v Bratislave na Pluhovej u. č. 49. Lokalita je dobre prístupná hromadnou aj individuálnou dopravou.

Dátum aktualizácie: 9.12.2019